Dnes je 17.06.2019 10:06:42, Svátek má Adolf, zítra Milan
 
 

Novelizace vyhlášky 189_2013 Sb,

Vyhláška 222_2014 Sb.

Autor: Zbyšek Zuber, zveřejněno: 26. 12. 2014 19:45 hod.

Vážení kolegové,

chceme vás upozornit na novelizaci vyhlášky 189/2013 Sb. v novelizovaném znění 222/2014 Sb., zejména na doplnění v § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.“

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.

 

To znamená, že oznámení o kácení dřevin složkami IZS při zásahu posílá zřizovatel jednotky příslušné obci s rozšířenou působností na odbor ŽP.

V případě, že se jedná o strom (y), který nesplňuje parametry povinnosti hlásit kácení dřevin např. strom (y) je padlý korunou na zem, byly pouze ořezány sklopené větve, strom (y) nedosahoval obvodu více jak 80 cm. V tomto případě není potřeba zasílat oznámení o kácení dřevin.

Velitel zásahu při zpracování ZOZ uvede v popisu činnosti veškeré údaje o tom, že událost nebude spadat do povinnosti zaslání oznámení o kácení dřevin. V případě, že skutečně kácíme nahnuté stromy, většího obvodu jak 80 cm,  nezapomene napsat do popisu činnosti, že se jednalo o KÁCENÍ DŘEVIN.Vzor oznámení

Vyhláška 189_2013 Sb.

Vyhláška 222_2014 Sb.

 

 
 

odkazy