Dnes je 20.07.2018 19:07:52, Svátek má Ilja, zítra Vítězslav
 
 

Stručné informace o způsobu použití a vyúčtování finančních prostředků poskytnutých OSH PJ z dotace Plzeňského kraje.

Autor: Vladislava Růžičková, zveřejněno: 02. 09. 2016 09:42 hod.

Vážená paní vedoucí,

Na základě návrhu ORM OSH Plzeň - jih o rozdělení dotací kolektivům mládeže pro rok 2016 byla VV OSH Plzeň - jih schválena a přidělena částka čerpání ve výši XX,- Kč . Hasičské nebo sportovní zboží nakupujete dle vlastního výběru a potřeb ( ne výstrojní součástky ) včetně dodavatele. Faktura bude vystavena na OSH Plzeň – jih, které provede její úhradu. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu. Současně s fakturou bude na e-mail OSH Plzeň – jih zaslána fotodokumentace nakoupeného zboží které bude označeno logem Plzeňského kraje. Pokud nebude dodána fotodokumentace zboží včetně loga PK faktura nebude uhrazena a bude vrácena. Přidělené finanční prostředky lze čerpat nejpozději do 31.10.2016. Na doklady předané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Stručné informace o způsobu použití a vyúčtování finančních prostředků poskytnutých OSH PJ z dotace Plzeňského kraje.

 

Důležité informace k Programu VIII. !!!

Autor: Vladislava Růžičková, zveřejněno: 02. 09. 2016 09:12 hod., aktualizováno: 02. 09. 2016 09:28 hod.

Důležité informace k PROGRAMU VIII. – 2016 !!!
Na základě písemné žádosti SH ČMS udělila ministryně školství Kateřina Valachová naší organizaci výjimku na využívání státních prostředků poskytnutých v Programu VIII. Na zabezpečení sportovních potřeb (výstroj a výzbroj) neinvestičního charakteru lze čerpat prostředky až do výše 80 %, pro zbývající část prostředků zůstává účel určení nezměněn – t.j. mzdové náklady trenérů a dalších realizačních pracovníků.
POZOR : Pokud SDH má požadavek na udělení výjimky (80 % na materiál) musí formou dopisu požádat MŠMT a to do 15.září 2016
 

Odborná rada mládeže

Autor: Zbyšek Zuber, zveřejněno: 12. 09. 2011 10:42 hod., aktualizováno: 20. 10. 2011 13:57 hod.

 

odkazy