Vyberte stránku

Přihlašovatelé soutěžních družstev vyplní elektronickou přihlášku, která je umístěna na portálu OSH PJ nejpozději do 25. dubna 2022.
Přihláška podána přes tento web není brána jako originál.
Vedoucí družstva předá řádně vyplněnou při prezenci.
Pro disciplínu běh na 100m s překážkami bude ve startovní listině dodrženo pořadí závodníků uvedených na přihlášce.

Odkaz: přihláška