Vyberte stránku

Čerpání dovolené

Vážené kolegyně a kolegové,
dne 20. září bude pracovnice kanceláře čerpat řádnou dovolenou a kancelář bude uzavřena.
Děkujeme za pochopení

 

Naši jubilanti – září 2022

K Vašemu významnému životnímu jubileu                               
Vám upřímně blahopřejeme a přejeme
do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu
a spokojenosti ve Vašem osobním životě.

 

(Pokračování textu…)

Dotační výzva

Milé kolegyně,
Milý kolegové,

v příloze vám zasíláme dotační výzvu Ministerstva vnitra ČR – generálního ředitelství HZS ČR, která se týká pořízení DA nebo také nově požárního přívěsu pro hašení.
SH ČMS ve spolupráci s firmou Požární bezpečnost a.s. nabízí „pomocnou metodiku“ pro podání žádosti na pořízení přívěsu pro hašení.

Ukončení příjmu žádostí je již 22.8.2022

Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu v roce 2023 >>>
Adresy HZS krajů >>>
Jak si vyřídit žádost o dotaci >>>
Příloha č. 2  k žádosti o poskytnutí dotace >>>

Formulář na přihlášky do soutěže I. kola v klasické soutěže

Vážení kolegové,
připravili jsme přihlášku formou dotazníku na I. kolo v klasické soutěži, které se koná 3. září 2022.
Formulář je nastaven na časové období a to do 12.8.2022.
Originál přihlášky včetně podpisů a razítka vysílajícího SDH přivezte s sebou na soutěž.

Odkaz na formulář: Přihláška I. kolo v klasické soutěži