Vyberte stránku

Platné Směrnice OSH PJ

Směrnice OSH Plzeň – jih – E / 01–2023
O vnitřním kontrolním systému v rámci OSH PJ >>>
Tiskopisy – inventarizace >>>

Směrnice OSH Plzeň – jih – E / 02–2023
O hospodaření s majetkem v rámci OSH PJ >>>

Dokumenty

Návrh na členství v AZH a funkcionářů OSH PJ >>>

Návrh na udělení věrnostní medaile, stužky >>>

Návrh na udělení ocenění >>>

Plná moc – přeregistrace >>>

Převodní lístek člena SDH >>>

Přihláška člena SH ČMS – hasič >>>

Přihláška člena SH ČMS – Mladý hasič >>>

Příloha k registračnímu listu >>>

Registrační list kolektivu MH >>>

Registrační list sportovního oddílu SDH >>>

Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku >>>

Souhlas vlastníka nemovité věci >>>

Výpis z usnesení VH sboru >>>

Zpráva o VH sboru >>>

Tiskopisy pro soutěže
Požární sport:
Startovní listina >>>
Štafeta 4x 100 m >>>
Běh na 100m s překážkami >>>
Požární útok >>>
Výsledková listina >>>
Přihláška >>>

Klasická soutěž:
Startovní listina >>>
Štafeta 7x 50 m >>>
Požární útok >>>
Výsledková listina >>>
Přihláška >>>