Vyberte stránku

Složení kontrolní a revizní rady

Pavla Kailová vedoucí OR 724 276 091 kailova.pavla@seznam.cz
František Svačina člen OR
Roman Kesl člen OR
Zdeněk Jindra člen OR