Vyberte stránku

Jednání OKRR – 2023

Zápis z jednání 9. února 2023 >>>
Zápis z jednání 1. června 2023 >>>
Zápis z jednání 18. září 2023 >>>
Zápis z jednání 13. prosince 2023 >>>

Jednání OKRR – 2022

Zápis z jednání 7. února 2022 >>>
Zápis z jednání 16. května 2022 >>>
Zápis z jednání 12. září 2022 >>>
Zápis z jednání 8. prosince 2022 >>>

Složení kontrolní a revizní rady

Pavla Kailová vedoucí OR 724 276 091 kailova.pavla@seznam.cz
František Svačina člen OR
Roman Kesl člen OR
Zdeněk Jindra člen OR