Vyberte stránku

Zápisy z jednání za rok 2021

Zápis z jednání 9. března 2021 >>>
Zápis z jednání 13. května 2021 >>>
Zápis z jednání 2. září 2021 >>>
Zápis z jednání 21. října 2021 >>>

 

Složení kontrolní a revizní rady

Pavla Kailová vedoucí OR 724 276 091 kailova.pavla@seznam.cz
František Svačina člen OR
Roman Kesl člen OR
Zdeněk Jindra člen OR