Vyberte stránku

Výňatky z legislativy

Právní rámec požárního řádu obce >>>

Stanovisko Ministerstva vnitra k povinnosti obcí v požárním řádu >>>

Povinnosti právnické osoby na úseku požární ochrany se zaměřením  na  společenství vlastníků jednotek  podle  zákona o vlastnictví bytů  –  metodická pomůcka >>>

Zamykání vchodových dveří bytových domů >>>