Vyberte stránku

Platné Směrnice OSH PJ

Směrnice OSH Plzeň – jih – E / 01–2023
O vnitřním kontrolním systému v rámci OSH PJ >>>
Tiskopisy – inventarizace >>>

Směrnice OSH Plzeň – jih – E / 02–2023
O hospodaření s majetkem v rámci OSH PJ >>>

Naši jubilanti – prosinec 2023

K Vašemu významnému životnímu jubileu                               
Vám upřímně blahopřejeme a přejeme
do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu
a spokojenosti ve Vašem osobním životě.

 

(Pokračování textu…)

Vstup do budovy kanceláře

Vážené kolegyně a kolegové,

na vstupních dveřích do objektu, kde má sídlo kancelář OSH je napsáno:

UPOZORNĚNÍ!
Pro zabezpečení objektu proti přístupu neoprávněných osob je nezbytně nutné, aby všichni nájemníci stále zamykali vstupní dveře domu a to zvenku i zevnitř.

Z tohoto důvodu žádáme příchozí na kancelář OSH aby se před vstupem do budovy telefonicky spojili s pracovnicí, která jim dojde otevřít vstupní dveře.
Toto opatření je dočasné.

Děkujeme za pochopení

Čerpání dovolené

Vážené kolegyně a kolegové,
dne 24. října bude pracovnice kanceláře čerpat řádnou dovolenou a kancelář bude uzavřena.
Děkujeme za pochopení