Vyberte stránku

Vážené hasičky, hasiči, vážení kolegové,

jsme na prahu roku 2020, který byl velice zvláštním rokem v mnoha směrech.
Dovolte nám, vám všem popřát klidné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do nového roku  2021.
Přejeme vám a vašim blízkým pevné zdraví a hodně osobních a pracovních úspěchů.

Vladimír Vozka v.r.