Vyberte stránku

Milé kolegyně,
Milý kolegové,

v příloze vám zasíláme dotační výzvu Ministerstva vnitra ČR – generálního ředitelství HZS ČR, která se týká pořízení DA nebo také nově požárního přívěsu pro hašení.
SH ČMS ve spolupráci s firmou Požární bezpečnost a.s. nabízí „pomocnou metodiku“ pro podání žádosti na pořízení přívěsu pro hašení.

Ukončení příjmu žádostí je již 22.8.2022

Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu v roce 2023 >>>
Adresy HZS krajů >>>
Jak si vyřídit žádost o dotaci >>>
Příloha č. 2  k žádosti o poskytnutí dotace >>>