Vyberte stránku

     Vážení kolegové,

         pravidelnou odbornou přípravu členů jednotek SDH obcí (JSDHO) řídí, organizuje a ověřuje její velitel. Cílem této přípravy je prohloubení znalostí a praktických dovedností hasičů, které jsou požadovány pro výkon zastávané funkce, aby mohli plnit standardní úkoly stanovené dobrovolné jednotce. Je vhodné, aby se u dobrovolné jednotky prováděl teoretický i praktický výcvik pravidelně v průběhu celého roku s přihlédnutím k místním podmínkám a předurčenosti této jednotky. Požadavky na znalosti a dovednosti hasičů stanovují normy znalostí hasičů (SIAŘ GŘ 54/2013). Pravidelná odborná příprava se provádí v rozsahu min. 40 hodin ročně. 

Okresní odborná rada represe pomáhá velitelům s odbornou přípravou, kterou organizuje jednou ročně pro jednotky PO a SDH, které se dobrovolně přihlásily k účasti na tomto školení organizované OSH PJ prostřednictvím odborné rady represe.

Společná odborná příprava pro jednotky SDHO a SDH proběhne 2. října 2021, od 8.30 hodin, HZ v Jarově a 23. října 2021, od 8.30 hodin, HZ v Dobřanech. Školení bude opět rozděleno na části jih (Jarov 02. 10.) a východ (Dobřany 23. 10.). Teoretická část, cca 1,5 hod. bude uskutečněna ve venkovních prostorách, následně bude program školení probíhat praktickou částí. Zájemci o odbornou přípravu potvrdí emailem na zbysek.hasic@gmail.comosh.plzenjih@volny.cz svoji účast a počet. Termíny pro zaslání návratky je 24. září 2021. Dále přihlášené jednotky a sbory budou sledovat webové stránky OSH, zda nedošlo díky opatřením ke zrušení odborné přípravy.

Témata OP:

                   Stavba protipovodňových hrází – teorie a praxe
                   Povodně – teorie

 Na základě epidemiologických opatření kancelář OSH zašle všem účastníkům společné odborné přípravy čestné prohlášení, prohlášení velitelé přivezou s sebou vyplněné a předají u prezence. Dále se účastníci prokáží dokladem o bezinfekčnosti. Tato opatření se týkají všech, kteří se zúčastní odborné přípravy.

Odborná příprava je rozdělena do dvou termínů.

  1. října 2021, HZ Jarov od 08.30 hodin.

Účast jednotek SDH obcí a SDH z okrsků: Spálené Poříčí, Blovice, Letiny, Žinkovy a Nepomuk, Kasejovice, Starý Plzenec, Čížkov, Mladý Smolivec.

  1. října 2021, HZ Dobřany od 8.30 hodin.

Účast jednotek SDH obcí a SDH z okrsků: Hradec, Dobřany, Zemětice, Štěnovice, Přeštice, Dnešice, Šlovice, Dolní Lukavice, Horšice.Délka odborné přípravy bude max. 6 hodin.

 

Na školení se dostaví za jednotky SDH obce velitel jednotky, velitelé družstva a strojníci. Ústroj pracovní stejnokroj, s sebou psací potřeby. Odborná příprava se bude skládat z teoretické a následně praktické části.

Každý účastník odborné přípravy si hradí náklady na stravování a cestovné.