Vyberte stránku
NSA nově vyhlásila Výzvu Můj klub 2023 – viz přiložený odkaz, která je určena na podporu sportování dětí a mládeže.
Příjem žádostí bude spuštěn 17. 10. 2022 od 12:00 hodin a ukončen 30. 11. 2022 ve 12:00 hodin.
Výzva je v tuto chvíli vypsána pro sportovní oddíly, které trénují 2x týdně. Na straně 11 výzvy je však v bodě 2.4 rozkol mezi Kategorií 1 a poznámkou pod čarou. NSA jsme na tento rozkol upozornili a dle informací od NSA bude výzva ještě upřesněna.
V tuto chvíli doporučujeme všem potenciálním žadatelům provést předběžnou přípravu na podání žádosti. Tedy: aktualizovat sportovní rejstřík, připravit si povinné přílohy a zřídit si datovou schránku, pokud jste tak ještě neučinili. V letošní roce bude možné podat žádost o dotaci Můj klub 2023 výhradně datovou schránkou. 
Po otevření jednotného dotačního portálu pro tuto výzvu opět zveřejníme návod pro podání žádosti.
Základní parametry oprávněného žadatele:
–    hlavní činnost v oblasti sportu po dobu alespoň dvou let
–    v Rejstříku sportu musí mít spolek evidován minimálně 10 sportovců dle kritérií Výzvy
–    výzva se vztahuje na děti věkové kategorie 4 – 19 let
–    musí se jednat o pravidelnou sportovní činnost alespoň jedenkrát týdně minimálně 40 týdnů v roce
–    jedna tréninková jednotka musí trvat minimálně 45 minut
–   za kalendářní roky 2022 a 2023je od evidovaných sportovců vybírán členský příspěvek v minimální výši 100,- Kč
–    opět lze uplatnit případné náklady na zabezpečení údržby a provozování sportovišť ve vlastnictví, dlouhodobém pronájmu nebo dlouhodobé bezplatné výpůjčce, tyto náklady mohou být hrazeny maximálně do výše 50 % přidělené dotace
–    V LETOŠNÍM ROCE LZE PODAT ŽÁDOST POUZE DATOVOU SCHRÁNKOU – vyplněný elektronický formulář je nutné vygenerovat z jednotného dotačního portálu ve formátu PDF a zaslat podepsaný, včetně VŠECH příloh, VÝHRADNĚ prostřednictvím datové schránky žadatele!!!
Povinné přílohy:
1) úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který nebude starší tří měsíců přede dnem podání žádosti – vzhledem k tomu, že každý žadatel musí mít zřízenou datovou schránku (jediný způsob podání žádosti), lze tento výpis jednoduchým způsobem vygenerovat prostřednictvím datové schránky žadatele
2) čestné prohlášení o identifikaci osob, v níž má žadatel podíl – formulář č. 24.5. výzvy
3) potvrzení, že žadatel je bezdlužnou osobou (finanční úřad, Celní správa ČR, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení) – všechna nebo některá potvrzení (dle uvážení žadatele) mohou být nahrazena čestným prohlášením – viz formulář 24.6. výzvy
4) potvrzení o vedení bankovního účtu žadatele
5) jmenný seznam sportovců dle bodu 12.1. výzvy – seznam se do žádosti generuje automaticky z Rejstříku sportu –NUTNÁ AKTUALIZACE VŠECH ZÁPISŮ V REJSTŘÍKU SPORTU, VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH ÚDAJŮ O SPORTOVCI PRO ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ(četnost tréninků, účast na soutěžích, apod.)
6) případný doklad o užívacím právu ke sportovnímu zařízení – pouze v případě, že žadatel bude uplatňovat náklady na provoz sportoviště
7) vyplněný formulář rozpočtu – příloha č. 25.2. výzvy