Vyberte stránku

Plná moc >>>

Dobrý den,

na základě výzvy z Městského soudu v Praze, je nyní nutné ke každému podávanému návrhu o změně zápisu do spolkového rejstříku přiložení Plné moci od pobočného spolku požadující změnu ve veřejném rejstříku.

Udělenou plnou mocí pobočný spolek zplnomocňuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v zastoupení mou osobou k právním jednáním souvisejícím s návrhem na zápis změn, zejména pak k převzetí usnesení o zápisu změn do obchodního rejstříku.

Jak již bylo zmíněno, Plná moc musí být udělena ke každé změně ve veřejném rejstříku a není povinností ji opatřit úředně ověřeným podpisem.

Tato skutečnost byla již sdělena zástupcům OSH na Školení hospodářů 1. 4. 2022 v Přibyslavi. Prosím o předání této informace do jednotlivých sborů.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte:
Bc. Nikola Fenclová, DiS.
Vnitroorganizační úsek
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45, 121 07  Praha 2
telefon: +420 702 240 478
222 119 571
mail: fenclova@dh.cz