Vyberte stránku

Právní postavení skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva SDH >>>

Vzor skupiny dobrovolníků ochrany obyvatelstva >>>

Doporučené zaměření činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva KSH, OSH, SDH >>>

Metodický pokyn k vytváření skupin dobrovolníků >>>
Příloha č. 1 >>>     Příloha č. 2 >>>     Příloha č. 3 >>>     Příloha č. 4 >>>     Příloha č. 5 >>>

Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu pro ochranu obyvatelstva
BŘ Činnost jednotek při povodních ML č. Ob 1 >>>
BŘ Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby ML č. Ob 2 >>>
BŘ Varování obyvatelstva ML č. Ob 3 >>>
BŘ Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem ML č. Ob 4 >>>
BŘ Objektová evakuace ML č. Ob 5 >>>
BŘ Plošná evakuace ML č. Ob 6 >>>
BŘ Evakuační středisko ML č. Ob 7 >>>
BŘ Ubytování evakuovaných osob a Nouzové ubytování ML č. Ob 8 >>>
BŘ Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených MU ML č. Ob 9 >>>

Letáky, informační brožury a další materiály z oblasti ochrany obyvatelstva.
Zde naleznete odkaz na materiály, které si můžete volně stáhnou >>>